RUSYA'da, tarih kavramına yeni yaklaşımlar getiren bir grup bilimadamı, Mısır piramitlerinin Türkler tarafından yaptırıldığını ileri sürüyor.
Moscow News dergisinin son sayısında yer alan habere göre, bu akımın öncülüğünü yapan Anatoliy Timofeeviç Fomenko, aslında tarihçi değil, matematikçi (Moskova Devlet Üniversitesi). Dergi, Fomenko'nun ortaya tezlerin pek çok tarihçi tarafından ciddiye alınmadığını, ancak bu bilimadamının, kitapları ABD'den Avusturalya'ya kadar pek çok okulda okutulan dünyaca ünlü bir matematikçi olmasının, görüşlerinin en azından tartışılmaya değer bulunduğunu belirtiyor. "Yeni Kronoloji"nin yanlısı - Garri Kasparov, dünya satranç şampiyonu 1985-2000.
Fomenko grubunun temel tezi, günümüzde "gerçek" diye bilinen tarihi olaylarla kişilerin aslında düş ürünü olduğu varsayımına dayanıyor. Bu tez, Sezar'dan Büyük İskender'e tarihteki çok sayıda kahramanla onların döneminde geçtiği sanılan olayların başka kişilerle başka olayların "karbon kopyaları" olduğunu ileri sürüyor. Fomenko, olaylar ve kişilerle ilgili ayrıntılı bilgiler edinilen tarihi belgelerin ait oldukları dönemin belirlenmesinde kullanılan "karbon 14" yöntemini de güvenilir bulmuyor. Grup üyeleri, binlerce tarihi belgeyi içeren araştırmaları sırasında, ayrı zaman dilimlerinde birbirine çok benzeyen olaylarla karşılaşıyor ve bunları "tek bir doğru"nun uzantıları olarak yorumluyor.
Rus matematikçinin, "İmparatorluk" (Moskova, 1996) kitabında ortaya koyduğu ilginç görüşlerden biri de, Ruslar'ın kökeniyle ilgili. Fomenko, aslında Ruslar'la Mogollar'ın aynı ırktan geldiğini savunuyor. Fomenko, Türkler'le Ruslar'ın uzun süre Avrupa, Asya, Amerika ve kuzey Afrika'yı birlikte yönettiğini, Mısır piramitlerinin de bu imparatorluk döneminde (14-16 yüzyılları) yapıldığını ileri sürüyor. Peki, bu kadar önemli "gerçek"ler neden günümüze aktarılamadı? Fomenko bunu, "toplumsal unutkanlık"la açıklamaya çalışıyor.
Moscow News, matematiksel yöntemle kronolojiye karşı çıkan Fomenko'nun görüşlerinin daha önce İsaac Newton tarafından da savunulduğunu yazıyor.

Josef Juste Skaliger (1540-1609)
Fransız astrolog.. İtalyan asıllı..
Cenevre'de Felsefe öğretmeni'ydi. Latin yazarları üstüne incelemeler ve torumlar yayınladı.
Antikçağ kronolojinin kurucusu...
Eserleri:
-Opus Novum de Emendatione Temporum.-Paris, 1583.
-Thesaurum temporum.-Leyden, 1606.

"Yeni Kronoloji"nin temel düşünceleri:
1. J.J. Skaliger'in astrolojik kronolojisi - yalancı ve bilimsiz.
2. Hazreti İsa yaşadı 1152-1185 ve saltanat sürdü İstanbul'da milattan sonra 1182-1185 yıllarında. Hz. İsa ve bizans imparator Andronik Komnin - bir kişi.
3. Hazreti İsa'nın (Andronik'in) çarmıha gerilişi yeri - Beykoz dağı (Hazreti Yuşa Türbesi).
4. Hazreti İsa'nın katli için Yunanlarına Öç - bu ilk haçlı seferi (1202-1204).
5. Romanovlar hanedanı sahte yaptı (tahrif etti) Rus tarihi.
6. On dokuzuncu yüzyılda Yunanlar, İngilizler ve Fransızlar sahte yaptılar(tahrif ettiler) Türkiye'nin tarihi.

Rusça:
http://chronologia.org/

Almanca:
http://www.jesus1053.com/

İngilizce:
http://history.mithec.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Chronology_(Fomenko)

PS. Кто-нибудь может подсказать правильно ли я перевёл фразу "месть грекам за убийство Христа"?